Menu

środowisko – planeta

Czy w ochronie środowiska chodzi o lans?
Środowisko jest ważne. Musimy dbać o przyrodę. Ratujmy lasy. Zagrożone gatunki też mają prawo do życia. I takich zdań można byłoby tu przytoczyć jeszcze [...]